شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

متن تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی

companyregister.ir
ثبت شرکت در شهرهای بزرگ
برای تاسیس شرکت سهامی خاص،مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد: ... 7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و ... نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ####-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل ...

www.vanak.org
نمونه تقاضانامه - ثبت ونک
تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی با مسئولیت محدود و تضامنی-دانلود پی دی اف تقاضانامه تکمیل شده ثبت شرکتهای داخلی با مسئولیت محدود-دانلود پی دی اف تقاضانامه ...
companyregister.ir
ایجاد تغییرات پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود
تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی ... 7-انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص ... قوانین رایج برای اعلام و اجرای این موارد در رابطه با انواع شرکتهای قابل ثبت در ...
www.vanak.org
نمونه تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی - ثبت ونک
دایرة المعارف علائم و طرح صنعتی و اختراع · نمونه تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی. دانلود نمونه تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی دانلود PDF. کلیه ی حقوق مادی و معنوی این  ...
companyregister.ir
اظهارنامه یا تقاضانامه و ضمائم ثبت شرکت های تجاری
چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است ... شرکت تضامنی چیست و نحوه تاسیس آن؟
www.vanak.org
نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه - ثبت ونک
شرکتهای مختلط. شرکت سهامی خاص ... نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه. قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تقاضا نامه ...
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...
www.techbiz.ir
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)
ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -1. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﺗﻌﺎون ﻣﺮ. ﺑﻮﻃﻪ. -2. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. -3. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه. -4. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -5.
www.ghanoonbaz.com
ثبت شرکت ،ثبت شرکت ها،ثبت شرکتها - ghanoonbaz
حال برای شکایت از شرکت مذبور هیچ شماره تلفن و آدرس دقیقی ندارم شماره ملی شرکت عبارت است از.............. حال خواهشمندم شماره تماسی از شرکت مذبور در اختیار اینجانب ...