شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

ناظر فنی شرکت تجهیزات پزشکی


tfdi.ir
اطلاعات دوره ناظرین فنی تجهیزات پزشکی | موسسه طراحان فردای دیگر
24 نوامبر 2013 ... این اطلاع رسانی صرفاً ویژهی افرادی است که شخصاً مایل به انجام اقدامات لازم برای شرکت در دوره و اخذ گواهی دوره میباشند و لذا نیازی به ارائه معرفینامه از ...
www.e-estekhdam.com
استخدام ناظر فنی تولید تجهیزات پزشکی در شرکت ... - ای استخدام
10 ژانويه 2017 ... ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های دولتی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور.
fdo.nkums.ac.ir
دستورالعمل ثبت شرکتهای توزیعی و اصناف و مسئولین فنی.pptx
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ... شرکتهای وارد کننده در نظر دارد نسبت ثبت و شناسنامه دار نمودن اصناف و شرکتهای توزیعی در .... حداقل كارشناسي مرتبط بر اساس شرایط اعلام شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمايد ...
fdo.shmu.ac.ir
ﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩ ﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧ
ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ. ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ. ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺟﻬﺖ. ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ. ﻓﻨﻲ. ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ. ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ .... ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ.
www.e-estekhdam.com
استخدام مهندسی پزشکی - «ای استخدام»
استخدام یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی – شهر شیراز. انتشار در سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ محتوا گذار دوازده دیروز. به دو نفر با حداقل مدرک کارشناسی اتاق عمل و مهندسی ...
www.imedss.ir
انجمن صنفی متخصصين تجهيزات پزشکی
آزمون دوره مسئولین فنی شرکت های توزیعی و اصناف تجهیزات پزشکی(دوره ششم، ۹۵/ ۱۰/۱۲ الی ۹۵/۱۰/۲۲) ... آزمون دوره مسئولین فنی تولید کنندگان و وارد کنندگان.
irmet.ir
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام ناظرین فنی شرکت های وارد کننده و تولید ...
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آزﻣﻮن ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واردﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ. و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎ .... اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ردﻳﻒ. رﺷﺘﻪ.