شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

نسبت های مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

www.msc.ir
ارائه گزارش مقبول حسابرس به صورتهای مالی سال مالی 94 - شرکت فولاد ...
19 جولای 2016 ... مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز سه شنبه #### در ... توليد محصولات شرکت در سال 94 به ميزان 5,588,000 تن بوده است که نسبت به ... و رسيدگي هاي جامع خود اعتباري مضاعف به اطلاعات مالي شرکت فولادمبارکه ...

www.nahayatnegar.com
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﺮﻛﺖ. : ﻓﻮﻻد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. 800: ر. 25. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل. ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ. 740: 7ر. ﻫﺰار ﺳﻬﻢ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. EPS. ﺳﺎل ... ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. EPS. ﺳﺎل. ####. رﻳﺎل. درﺻﺪ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺳﺎل. 91. 50%. P/E. :9/5. ﻣﺮﺗﺒﻪ. ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ. : ####_ .... ٠. ٠٫۵. ١. ١٫۵. ٢. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎري. ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. ١٣٨۶. ١٣٨٧. ١٣٨٨. ١٣٨٩ ...
www.msc.ir
اطلاعیه‌های امور سهام - شرکت فولاد مبارکه اصفهان
تعدیل مثبت 19 درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه برای سال مالی ####) ... شعب بانک تجارت و ارائه مدارک ذیل نسبت به دریافت سود خود (بصورت نقدی) اقدام نمایند. ... توزیع گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام شرکت فولاد مبارکه (1395/2/ 22).
www.sahamyab.com
سهام یاب - فولاد ( فولاد مبارکه اصفهان )
فولاد, پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی. .... #خودرو (حقوقی های شاخص ساز ) دهه فجر # فملی #فولاد خوش بین ... افزایش میزان تولید و مصرف فولاد در سال 95 نسبت به سال 94 البته در کنار سایر عوامل داخلی و خارجی می‌تواند دلیل ... آدرس شرکت : اصفهان،ميدان آزادي، ابتداي خيابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کدپستي ####.
www.tabnak.ir
عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در فرابورس - سایت خبری تحلیلی ...
7 آوريل 2015 ... استراتژي فولاد مبارکه در خريد فولاد هرمزگان چه بود؟ .... ظرفيت اسمي در شرکت فولاد هرمزگان نسبت به شرکت فولاد مبارکه به مراتب کمتر بود. ... ساختار مالي شرکت و تسويه بخش عمده اي از بدهي هاي شرکت به فولاد مبارکه گرديده است.
codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده)
19 مارس 2012 ... صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) .... از محل اسلب هاي دريافتي از شرکت فولاد خوزستان، پ- مبلغ 5/152 ميليارد ...
sbsm.ir
تحلیل بنیادین شرکت فولاد مبارکه - موسسه صندوق بازنشستگی ...
گزارش حاضر به برآورد سود هر سهم شرکت فولاد مباركه پرداخته است. ... صورت‌های مالی شرکت ... جدول زیر ترازنامه شركت فولاد مباركه طي سال #### را نشان می‌د‌هد: .... نسبت نرخ ورق پوشش دار به شمش فولاد خوزستان, 156%, 129%, 174%, 174%, 174 % ...
www.e-estekhdam.com
استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 95 | «ای استخدام»
1 روز پیش ... به گزارش خبرنامه فولاد، دکتر بهرام سبحانی با حضور در برنامه زنده رود شبکه ... خبر ۱۱ دی ۹۵ – نتایج آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان اعلام شد.
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل ... -فروش سهام شرکتهاي خدماتي بهداشتي درماني اصفهان و تامکو که فعاليت ...
bpi.ir
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋ *
25 آوريل 2009 ... ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1387. ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) .... ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ..... ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل.