شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

کد اقتصادی شرکت مخابرات استان تهران


www.tct.ir
سرویسADSL - مخابرات استان تهران
اینترنت پرسرعت (ADSL) (کد: ۰۰۰۱-۱۱۱۰-۰۰۱۸-۳۹۲۱). ارایه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL یکی از مهمترین خدماتی است که شرکت مخابرات به کاربران خانگی، سازمان ها ...
www.ghatreh.com
اخبار شرکت مخابرات استان تهران - قطره
3 -. دولت به دنبال مدیریت بر مخابرات است/ شرکت مخابرات با اینترنت فروشی از زیاندهی درآمد ... مراسم تودیع مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران برگزار شد
tct.ir
مخابرات استان تهران
سازمان خصوصی سازی در نامهای به سازمان بورس، از لغو درخواست انتقال سهام شرکت
مخابرات ایران به نام دولت به دلیل ایفای تعهدات شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان ...
www.tci.ir
پرتال شرکت مخابرات ایران > خانه
اخبار. 1234. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: جایگاه مناسبی در... در آخرین رده بندی رسمی شرکت های برتر ایران؛ ه... مهندس وصلی، عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی و ورز.