شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

گیاه کوکا

رازهایی ناخوشایند در مورد شرکت کوکاکولا که احتمالا
رازهایی ناخوشایند در مورد شرکت کوکاکولا که احتمالا
کمپانی کوکاکولا در سال ۱۸۸۶ توسط یک داروساز به نام دکتر جان استیث پِمبرتون که یک پزشک نظامی در دوران جنگ داخلی آمریکا و مردی معتاد به مورفین بود تاسیس شد. کوکاکولا یک نوشیدنی غیر الکلی است که اصالتاً بر اساس یک نوشیدنی دیگر به نام «وین مارین» که خود توسط یک شیمیدان پاریسی به نام آنجلو ماریانی ابداع شده بود ساخته شد. امروزه کوکاکولا مشهورترین نوشیدنی غیر الکلی است که در جهان استفاده می شود. با این وجود ۵ راز ناخوشایند در مورد این نوشیدنی پرطرفدار و کمپانی تولید کننده ی آن وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

رازهایی ناخوشایند در مورد شرکت کوکاکولا که احتمالا
رازهایی ناخوشایند در مورد شرکت کوکاکولا که احتمالا
کمپانی کوکاکولا در سال ۱۸۸۶ توسط یک داروساز به نام دکتر جان استیث پِمبرتون که یک پزشک نظامی در دوران جنگ داخلی آمریکا و مردی معتاد به مورفین بود تاسیس شد. کوکاکولا یک نوشیدنی غیر الکلی است که اصالتاً بر اساس یک نوشیدنی دیگر به نام «وین مارین» که خود توسط یک شیمیدان پاریسی به نام آنجلو ماریانی ابداع شده بود ساخته شد. امروزه کوکاکولا مشهورترین نوشیدنی غیر الکلی است که در جهان استفاده می شود. با این وجود ۵ راز ناخوشایند در مورد این نوشیدنی پرطرفدار و کمپانی تولید کننده ی آن وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.